Telefoon 020-6450292 | 06-21172494
Home Baken 10, 1186 DC Amstelveen

Assertiviteitstraining

U neemt deel aan een vergadering en durft uw mond niet te openen. Uw collega vraagt u iets te doen waar u eigenlijk niet achterstaat, maar u heeft de moed niet te weigeren. U laat telkens over u heen lopen. Kortom: u bent niet assertief. Je voelt je prettiger als mensen naar je luisteren en je respecteren. Je kunt bepaalde zaken of verzoeken weigeren, wanneer je daar niets voor voelt. “Nee” zeggen, wanneer je “nee” wilt zeggen. Psycom biedt nu een training die het vergroten van uw assertiviteit als doel heeft. Assertiviteit is te leren!

Voor wie bestemd?

Deze training is bedoeld voor een ieder die in de praktijk moeite heeft met ‘nee verkopen’, het stellen van grenzen of het geven van kritiek. Nu zijn dit zaken waar velen zich ongemakkelijk bij voelen. Maar als het u hindert in uw dagelijks functioneren is het de hoogste tijd dit probleem bij de horens te vatten…

Werkwijze

Onze assertiviteitstraining is een intensief individueel maatwerkprogramma. Dat betekent dat we onder andere gebruik maken van praktijksituaties die u ons aanreikt. Na een grondige analyse en het geven van tips en handvatten zullen deze gebruikt worden om het nieuwe gedrag te oefenen. Na het volgen van deze training weet u waar uw eigen valkuilen zitten, welke gedragsalternatieven er zijn, hoe om te gaan met onverwachte confrontaties en hoe verzoeken resoluut, maar diplomatiek te weigeren. Uiteindelijk ziet u wat assertief gedrag u oplevert en gaat u met een persoonlijk ‘aanvalsplan’ naar huis, dat u kunt inzetten bij talloze lastige situaties.

De training beslaat één dagdeel. Programmaonderdelen die aan de orde kunnen komen zijn:

  • Het belang van assertiviteit
  • Hoe assertief over te komen?
  • Taalgebruik en non-verbaal gedrag
  • Vragen naar gevoelens en ideeën
  • Diverse oefeningen n.a.v. alledaagse situaties
  • Initiatieven nemen
  • Conversaties starten en gaande houden
  • Vrij rollenspel

Tarief

€529, ex. 21% btw. Bij de prijs zijn inbegrepen een werkboek, koffie en thee.

Uitgangspunt is dat de training ten kantore van Psycom plaatsvindt. Indien hiervan wordt afgeweken zullen reiskosten en -tijden in rekening worden gebracht, alsmede eventuele locatiehuur doorberekend.

De Psychologische Probleemoplossers

Website door Goforit

To Top