Telefoon 020-6450292 | 06-21172494
Home Baken 10, 1186 DC Amstelveen

durven-in-het-sociale-en-zakelijke-verkeer

U neemt deel aan een vergadering en durft uw mond niet open te doen. Waarom? Omdat wat u wilt inbrengen eigenlijk al door anderen wordt gemeld. U bent daarnaast nog bang ‘af te gaan’. En bij de rondvraag houdt u ook uw mond. “Misschien stel ik wel een hele domme vraag”, gaat het door uw hoofd. “Of heb ik niet opgelet en is dat onderwerp allang afgehandeld.”

Het helpt in dit leven om zelfverzekerd en assertief te zijn. Dat komt van pas bij de groenteman, als u in de rij staat en anderen dringen voor, maar ook bij het selectie-interview. Bent u voldoende assertief - met name op de momenten die er toe doen?

Wat is assertiviteit?

Onder assertiviteit verstaan we zekerheid (uitstralen), opkomen voor uzelf, uw eigen mening en ideeën. En vaak hoort daarbij ‘nee’ zeggen. Op een assertieve manier ‘nee’ zeggen betekent wèl: vriendelijk blijven. Assertieve mensen zeggen wat ze op hun hart hebben. Subassertieve mensen zijn veelal passief en doen zichzelf hiermee te kort.

Het belang van assertiviteit

Het is belangrijk assertief te zijn om de volgende redenen:

 • Je voelt je prettiger als mensen naar je luisteren, je respecteren, niet over je heen lopen. Je wordt beter behandeld.
 • Je hoeft niet meer bang te zijn fouten te maken – dat doen we immers allemaal.
 • Je kunt bepaalde zaken of verzoeken weigeren, wanneer je daar niets voor voelt. “Nee” zeggen, wanneer je “nee” wilt zeggen.
 • De ander behoeft het niet per se met je eens te zijn, maar respecteert je mening.
 • Je kunt anderen op hun gemak stellen – waardoor conversaties beter verlopen.
 • Je kunt en wilt feedback geven op hetgeen anderen zeggen; je wordt niet geremd.
 • Je kunt voor jezelf erkennen dat je bepaalde tekortkomingen hebt.
 • Je durft je emoties te vertonen.
 • Je rechten worden gerespecteerd.
 • Je kunt voet bij stuk houden, je hoeft de witte vlag niet te hijsen.

Nee is nee! 10 assertieve zinnen

Wanneer u nee zegt is het nee, en niet: “nee, tenzij”, “indien” of “alleen wanneer...” En uw jawoord moet ook bindend zijn. Wanneer u onduidelijk bent in uw antwoorden lokt u alleen maar discussie uit en daarna zult u zich in een lastige situatie bevinden.

Hieronder treft u een aantal assertieve zinnen aan die gebruikt kunnen worden wanneer de situatie dit vereist:

 1. “Ik vind het vervelend u na al deze besprekingen te moeten zeggen, dat...”
 2. “Het spijt mij zeer u te moeten meedelen dat...”
 3. “Ik hoor dit niet te vragen, maar kan ik...”
 4. “Sorry, maar ik houd voet bij stuk!”
 5. “Nee! Daar heb ik geen zin in!”
 6. “Ik vind het pijnlijk je te zeggen, maar...”
 7. “Het spijt mij dat ik hierover moet beginnen, maar...”
 8. “Ik zeg het u maar meteen:...”
 9. “Ik wil er geen doekjes om winden:...”
 10. “In het licht van deze nieuwe informatie verander ik mijn mening!”

De Psychologische Probleemoplossers

Website door Goforit

To Top