Telefoon 020-6450292 | 06-21172494
Home Baken 10, 1186 DC Amstelveen

Contra-expertise en second-opinion

Psychologische tests en testrapporten worden in uiteenlopende situaties ingezet:

 • Door werkgevers die de kwaliteiten van personeel laten beoordelen
 • Als selectiemiddel bij toetreding tot een (Hoge)school of Universiteit
 • Voor Bureaus voor Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming die informatie willen omtrent (mogelijke) problematische gezinssituaties

Psycom kan behulpzaam zijn bij het evalueren en controleren van de kwaliteit van psychologische test en assessment rapporten en andere onderzoekverslagen.

Voor wie bestemd?

Eenieder die twijfelt aan de kwaliteit van een psychologische rapportage en dit door een expert wil laten doorlichten.

Werkwijze

Afhankelijk van uw vraagstelling kunnen een aantal aspecten onder de loep genomen worden. U kunt daarbij denken aan zaken als:

 1. Opdrachtverlening en grondhouding

  Is de onderzoekende instantie neutraal en objectief? Heeft de onderzoekende instantie de voor het onderzoek benodigde kwalificaties?
 2. Vraagstelling

  Is deze (mis)leidend, of nauwelijks onderzoekbaar of operationaliseerbaar?
 3. Onderzoeksmethodologie

  Zijn de gebruikte tests valide en betrouwbaar? Geven ze antwoord op de gestelde vragen? Is gewerkt conform de zorgvuldigheidseisen van betreffende beroepscode?
 4. Rapportage

  Is het rapport intern consistent? Is daadwerkelijk antwoord gegeven op de onderzoeksvragen (niet meer en niet minder)? Is duidelijk onderscheid gemaakt tussen testscore en interpretatie van de onderzoeker? Onze bevindingen worden neergelegd in een schriftelijk verslag.

Tarieven

€ 195 per uur (exclusief 21% btw).

Extra informatie

De Psychologische Probleemoplossers

Website door Goforit

To Top