Telefoon 020-6450292 | 06-21172494
Home Baken 10, 1186 DC Amstelveen

Conflicthantering

Overal waar mensen samenwerken ontstaan wel eens conflicten. Vervelend, want conflicten kunnen een grote stempel drukken op de sfeer en productiviteit. De leidinggevende moet het conflict oplossen om er voor te zorgen dat zijn medewerkers een goed en productief team vormen. De training Conflicthantering van Psycom leert u de juiste grondhouding bij het oplossen van conflicten kennen, en laat u kennis maken met het stappenmodel voor conflictoplossingen.

Voor wie bestemd?

(Project)managers die tijdens de uitoefening van hun werk tegen conflicterende werknemers aanlopen, en willen leren hoe deze conflicten op te lossen.

Werkwijze

Deze individuele training wordt gegeven vanuit het standpunt dat de leidinggevende dient te proberen conflicten te voorkomen. U zult leren hoe u sluimerende en meer manifeste conflicten in de kiem kunt smoren. Vanwege het individuele karakter van deze training kunnen wij indien gewenst dreigende en/of lopende conflicten uit uw werksituatie analyseren en u leren deze het hoofd te bieden.

Tarieven en locatie

4 uur €529, 2 uur €390. (Prijzen zijn ex.21% btw.) Bij de prijs zijn inbegrepen :

  • Trainingshandboek
  • Koffie en thee
  • Voorkomende voor- en nabesprekingen

De training vindt plaats ten kantore van Psycom te Amstelveen, tenzij in onderling overleg daarvan afgeweken wordt.

De Psychologische Probleemoplossers

Website door Goforit

To Top