Telefoon 020-6450292 | 06-21172494
Home Baken 10, 1186 DC Amstelveen

Relocatie Loopbaan Service (outplacement)

Er kunnen uiteenlopende redenen zijn waarom u als werkgever genoodzaakt bent te besluiten tot onvrijwillige afvloeiing van werknemers. Beide partijen zijn er in dit geval bij gebaat dat deze procedure zo snel en zo soepel mogelijk verloopt. Psycom helpt de vertrekkende medewerker(s) zo snel mogelijk aan een nieuwe en passende werkkring.

Voor wie bestemd?

Relocatie Loopbaan Service is een langlopend programma dat Psycom aan werkgevers aanbiedt, die voor de beslissing staan een of meerdere werknemers te verzoeken naar een andere werkkring uit te kijken. Tal van nadelige juridische, financiële en sociale gevolgen worden hiermee vermeden.

Werkwijze

Bij aanvang van het programma krijgt elke kandidaat een vaste consultant toegewezen. Globaal bestaat het programma uit de volgende activiteiten:

  • Intake-gesprek
  • Zelfanalyse
  • Arbeidsmarktverkenning
  • Eventueel beroeps- en/of loopbaankeuze
  • Opstellen van effectieve sollicitatiebrieven en c.v.
  • Netwerken
  • Continue begeleiding
  • Selectievoorbereiding (Interview-Training, Test- en Assessment-Training)
  • Salarisadviezen
  • Follow-ups waar nodig

Naast bovengenoemde modules kunnen uiteenlopende zaken worden behandeld, indien deze bijdragen aan het realiseren van de doelstelling, zoals bijvoorbeeld het omgaan met headhunters, zelf adverteren, het opzetten van een eigen bedrijf, eventuele kansen in het buitenland, etc.

Rapportage aan de opdrachtgever is altijd summier en bevat geen vertrouwelijke informatie. De kandidaat bezit altijd het recht van inzage en vetorecht inzake verzending van het rapport naar de opdrachtgever!

Deelnemers kunnen RLS integraal volgen of in blokken van twee of vier uur. Hiermee kan RLS flexibel en efficiënt worden ingepast. Afspraken worden in onderling overleg gemaakt.

Tarieven en locatie

Integraal: €11.975, twee-uurs blokken: €315. De bedragen zijn ex. 21% btw.

De sessies vinden plaats ten kantore van Psycom in Amstelveen.


De Psychologische Probleemoplossers

Website door Goforit

To Top