Telefoon 020-6450292 | 06-21172494
Home Baken 10, 1186 DC Amstelveen

Coaching

Met wie kunt u praten over de problemen op uw werk? Uw baas? Misschien is die er juist de oorzaak van! Met collega's? Soms is het gevaarlijk hen in vertrouwen te nemen. Uw partner dan? Die zal misschien welwillend luisteren, maar is niet objectief en evenmin deskundig. Psycom kan uw klankbord zijn, uw adviseur, uw steun en toeverlaat op het ruime gebied van werk.

Voor wie bestemd?

  1. Zij die binnenkort aan een nieuwe baan beginnen, of juist zijn begonnen en onwennig zijn of zich minder zeker voelen
  2. Managers en medewerkers die op dit ogenblik problemen op het werk ervaren, of deze binnenkort verwachten
  3. Personen die de mogelijkheden voor een promotie of een 'switch' op het werk willen bespreken
  4. Zij die aan een eerste baan beginnen, zoals pas-afgestudeerden

Wanneer in te schakelen?

Vlak voor en in een onzekere periode, wanneer de nieuwe baan meer vraagtekens oproept dan uitroeptekens oplevert

- Bij een naderende crisis op het werk

- Wanneer er politieke spelletjes op het werk worden gespeeld

- Als burn-out verschijnselen zich aandienen

- Als men zich wil profileren in de organisatie

- Bij zelf geconstateerde ontevredenheid over uiteenlopende zaken

- Om persoonlijke behoeften in kaart te brengen of om voortgang te peilen

Werkwijze

Dit programma bestaat uit individuele adviesgesprekken en is dan ook zeer flexibel. U schakelt ons namelijk in naar gelang uw behoeften. Wij luisteren, adviseren en geven, indien nodig, oefenmateriaal en literatuur mee. In voorkomende gevallen kunnen enkele coachingsessies telefonisch worden gehouden. Het coachingprogramma wordt in eenheden van telkens twee uur uitgevoerd.

Tarieven

Coaching 2 uur; € 390 (ex.21% btw.)

De Psychologische Probleemoplossers

Website door Goforit

To Top