Telefoon 020-6450292 | 06-21172494
Home Baken 10, 1186 DC Amstelveen

Postbak om thuis mee te oefenen

De postbak is een van de meest gebruikte assessment-onderdelen. Deze selectiemethode levert veel informatie op over (het gedrag van) de testkandidaat. Psycom biedt u nu de gelegenheid deze methode eerst thuis te oefenen, voordat het selectiebureau u onder de loep legt. Dat levert u zelf tijdig inzicht op in hoe u wordt beoordeeld. U ervaart thuis alvast de praktijk, waardoor u aanmerkelijk sneller en effectiever werkt.

De netto werktijd is 100 min. voor  21 items).  De zelftestkit teltdrie delen:
Deel 1. Algemene achtergrondinformatie over de postbak (tijd: 15 min.)
Deel 2. Het afleggen van de postbak Karman, incl. zelfscoring (tijd: 00 min.)
Deel 3. Zelfevaluatie van de postbak Karman (tijd: 10 min.)


Inhoud

De zelftestkit bevatde volgende onderdelen:

- Achtergrondinformatie over postbakopdrachten (incl. tips en veelgemaakte fouten)
- Introductie postbak Karman
- Instructie en situatieschets
- Organogram Karman Koelapparatuur BV
- 21 Genummerde postbak items (e-mails, brieven, memo’s, etc. Geen volgorde.)
- Blanco prioriteitenschaal (in te vullen door kandidaat)
- Prioriteitenschaal (juiste reacties)
- Blanco agenda (in te vullen door kandidaat)
- Modelagenda (correcte notities)
- Blanco reactielijst (in te vullen door kandidaat)
- Modelreacties (correcte reacties)
- Competentielijst, met bijbehorende definities (alle gedragsdimensies van deze postbak, met verwijzingen naar de items)
- Competentielijst per item
- Zelfevaluatie


Prijs

De prijs bedraagt € 95, incl. 6% btw en verzend- en handlingkosten. Het pakket wordt per post afgeleverd, nadat uw betaling is ontvangen op IBAN: NL93ABNA 0445 6624 76, ten gunste van Psycom Beheer.


Zó bestelt u in drie stappen

1. Plaats uw bestelling via de contactknop, rechtsboven op het scherm, onder vermelding van de volgende gegevens: uw naam, bezorgadres, telefoonnummer, e-mailadres, de gewenste versie (standaard of uitgebreid) en het aantal.

2. U ontvangt van ons digitaal een bevestiging van uw bestelling en een factuur.

3. Na overmaking van de factuur wordt het bestelde op het aangegeven postadres bezorgd.


Test jezelf, voordat anderen dat doen!

De Psychologische Probleemoplossers

Website door Goforit

To Top