Telefoon 020-6450292 | 06-21172494
Home Baken 10, 1186 DC Amstelveen

Persoonlijke p.r.

 

U kunt voortreffelijk werk verrichten terwijl 'niemand' weet heeft van uw kwaliteiten. U wordt dan niet ontdekt door de mensen die uw verdere loopbaan een boost kunnen geven. Denk aan headhunters, journalisten, hoogleraren en sleutelfiguren in de branche. 'Opvallende' collega's weten wèl de gewenste wegen te bewandelen. Zij hebben misschien een naam voor zichzelf opgebouwd, terwijl zij niet noodzakelijkerwijze meer of betere kwaliteiten in huis hebben dan u.

Via persoonlijke p.r. - sommigen spreken over 'employee branding' - geeft u blijk van uw aanwezigheid en expertise, en beïnvloedt u de mening over uzelf, als een 'merk'.

Voor wie bestemd?

Dit traject is bestemd voor eenieder die zich herkent in bovengeschetste situatie: het lukt u maar niet om anderen van uw potentieel te overtuigen. Indien u behoefte heeft aan uw eigen agent, iemand die alles in het werk stelt om u op de voorgrond te zetten, kan Psycom u een grote dienst bewijzen!

Werkwijze

Om bekendheid te verkrijgen en/of uw imago te verbeteren is een groot aantal middelen in te zetten.

Wanneer wij met elkaar in zee gaan gebeurt dat voor een contractperiode van minimaal één jaar. Hierin wordt allereerst een actieplan met de gewenste doelstellingen geformuleerd. Dit wordt veelal voorafgegaan door een  brainstormsessie. In voorkomende gevallen kunnen wij u coachen en tippen wij u voor te ondernemen ad hoc acties. U werkt met één contactpersoon, die uw continue begeleider en vraagbaak is. Er zal in elk geval maandelijks, of vaker als dat is geïndiceerd, telefonisch contact tussen partijen zijn.

Tarieven

€3.995 per 12 maanden, waarvoor u gedurende het jaar recht hebt op 32 uur, die kunnen worden besteed aan alle gewenste acties. Prijs is ex.21% btw.

De Psychologische Probleemoplossers

Website door Goforit

To Top