Telefoon 020-6450292 | 06-21172494
Home Baken 10, 1186 DC Amstelveen

700 vragen; het tien-dagenplan

Hieronder ziet u ruim 700 veel gevraagde algemene (niet beroepsspecifieke) vragen van selecteurs. Ze staan rijp en groen door elkaar. Tussen haakjes treft u in veel gevallen (logische) doorvragen of detailvragen aan. Probeer zelf ook doorvragen te bedenken, die mogelijk kunnen worden gesteld. De selecteur speurt onophoudelijk naar ‘bewijzen’. Hij vertrouwt niet blindelings op uw mooie, blauwe ogen en goede woordkeuze. U zult een en ander hard moeten maken!

Hoe kunt u deze vragen effectief gebruiken in uw voorbereiding op het eerstvolgende selectiegesprek? Voer het tien-dagenplan uit! Dat werkt als volgt:

Stap 1. Lees alle vragen door en streep de vragen door die niet op u van toepassing zijn. (Als u bij voorbeeld geen leiding zult geven in de baan waarop u jaagt, streep dan deze vragen door.)

Stap 2. Vraag iemand (vriend, partner, kennis, huisgenoot, collega) de overgebleven vragen op u af te vuren. In een hoog tempo! Kunt u alle vragen zonder aarzeling beantwoorden? Geeft u de juiste (positief geformuleerde) antwoorden? Hoe gaat u om met de doorvragen?

Als u deze klus alleen moet klaren stelt u zich dan voor dat u te maken heeft met een selectiecommissie. Men gunt u geen tijd om op adem te komen na een antwoord…

Stap 3. Oefen (samen met uw partner in deze) elke dag zo’n 70 vragen, zodat u tien (achtereenvolgende) dagen actief bezig bent met de voorbereiding op de grote dag. U komt geleidelijk aan in de juiste stemming. (Misschien niet een plezierige, maar dat moet u maar op de koop toe nemen!)

Meer weten? Lees Alles over sollicitatiegesprekken. Of meld u aan voor onze Interview-Training.


 • Waarom heeft u juist deze hoofdrichting op de universiteit gekozen?
 • Waarom juist deze bijvakken?
 • Wat zijn de (drie) belangrijkste taken van uw huidige functie? Wat zijn uw (drie) belangrijkste verantwoordelijkheden?
 • Aan wie (welke functie) rapporteert u gewoonlijk?
 • Waar bevindt uw functie zich, op welk niveau, in uw organisatie? (U moet het organogram kunnen tekenen en uitleggen!)
 • Beschrijft u uw gemiddelde werkdag eens.
 • Hoe weet u welke van uw werkzaamheden (taken) de hoogste prioriteit hebben? (Hoe bepaalt u dat? Wie bepaalt dat voor u?)
 • Welke kanten van uw baan schenken u het meest plezier (de meeste bevrediging)?
 • Welke kanten van uw baan schenken u het minste plezier (de minste bevrediging)?
 • Wat zijn de (drie) meest voorkomende problemen op uw werk?
 • Waarom zijn dat problemen (voor u)?
 • Waardoor wordt u op uw werk zoal gefrustreerd?
 • Wat vindt u uitdagend op uw werk? (En wat niet?)
 • Waarom bent u vertrokken bij uw voorlaatste werkgever?
 • Over welke zaken hebben u en uw baas bij uw laatste/huidige functie wel eens onenigheid gehad?
 • Wat hoopt u te vinden in deze baan? En bij deze organisatie?
 • Hoe past deze baan in uw loopbaanplan?
 • Waarom denkt u dat u iets kunt bijdragen aan het functioneren van deze organisatie?
 • Waarom hebben wij juist iemand als u nodig? (Welke drie argumenten kunt u aanvoeren?)
 • Bent u iemand die bereid is hard te werken om…?
 • Waarom denkt u dat u als geloofwaardig over zult komen bij onze afdeling x?
 • Vindt u uzelf creatief? (Waaruit blijkt dat dan?)
 • Waarom heeft u eerst de MAVO gedaan, en bent u niet meteen naar de HAVO gegaan?
 • Waarom heeft u juist dit studiepakket gekozen?
 • Waarom heeft u de HAVO niet afgemaakt?
 • Wat was uw eerste (echte) baan, nadat u klaar was met uw opleiding?
 • Hoe bent u daar terechtgekomen? Wat trok u daar juist in aan?
 • Welke ambities had u, toen u met uw studie begon?
 • Welke ambities had u, toen u afgestudeerd was?
 • Welke ambities heeft u nu?
 • Welke doelstellingen heeft u inmiddels bereikt?
 • Wat was de eerste belangrijke verandering in uw eerste (tweede/derde, enz.) baan?
 • Heeft u zelf deze verandering bewerkstelligd, of was dit een actie van hogerhand?
 • Welke gebeurtenissen hebben uw loopbaan (dramatisch) beïnvloed?
 • Heeft u ooit een baan of promotie geweigerd? (Welke? Waarom?)
 • Wat wilt u juist vermijden in een baan?
 • Wat zal er waarschijnlijk de komende tien jaar met uw loopbaan gebeuren?
 • Wat wilt u, dat er de komende vijf/tien jaar met uw loopbaan gaat gebeuren?
 • Waar ziet u uzelf vijf/tien jaar na nu?
 • Hoe beschrijft u uw werk (beroep, functie) aan anderen?
 • Wat is de kern van uw werk?
 • Met welk deel van uw werk identificeert u zich het meest?
 • Welke thema’s of rode draden lopen door uw leven/loopbaan?
 • Wat voor (soort) conflicten heeft u op uw werk gehad?
 • Wat bent u: meer ondernemer of meer analyticus?
 • Welke drie kanten moeten bij u worden bijgeschaafd, wanneer u bij ons in dienst zou treden?
 • Als u nu kon kiezen, zou u dan dezelfde opleiding volgen als u heeft gedaan?
 • Als u het leven over zou kunnen doen, zou u het dan hetzelfde doen?
 • Beschrijft u uw leven eens in uw eigen woorden!
 • Waarom wilt u leiding gaan geven?
 • Wat is er eigenlijk zo aantrekkelijk/aardig/leuk aan leiding geven?
 • Stel: uw baas komt dronken op zijn werk na de lunch. Wat doet u?
 • Wat is u tijdens uw opleiding allemaal opgevallen?
 • Wat zullen uw referenties over u zeggen?
 • Waarom heeft u (juist) naar deze functie gesolliciteerd?
 • Waarom denkt u dat u geschikt bent voor deze baan?
 • Is dit het soort werk dat u echt wilt?
 • Hebt u ervaring met/in…?
 • Wat wilt u in dit werk allemaal bereiken?
 • Waarom wilt u van werkgever (baan, functie) veranderen?
 • Waarom bent u al zo lang (x jaar) zonder werk?
 • Wat vindt uw partner ervan dat u naar deze functie heeft gesolliciteerd?
 • Wat is het beroep van uw vader?
 • Wat is het beroep van uw moeder?
 • Wat doet u zoal in uw vrije tijd?
 • Wat wilt u gaan verdienen?
 • Bent u bereid mee te werken aan een psychologisch onderzoek?
 • Welke referenties kunt u ons opgeven?
 • Hoe belangrijk is geld voor u?
 • Wat trekt u aan (vindt u aantrekkelijk) in uw huidige functie?
 • Wat trekt u aan (vindt u aantrekkelijk) in de functie waarnaar u solliciteert?
 • Wat denkt u de nieuwe werkgever (baas) te kunnen bieden in deze functie?
 • Wat is het moeilijkste in de huidige functie? (Waarom vindt u dat?)
 • Wat zal het moeilijkste zijn in de nieuwe functie? (Waarom?)
 • Wat zullen anderen moeilijk vinden aan deze functie? (Waarom denkt u dat?)
 • Waar heeft u een hekel aan in de huidige baan? Waarom?
 • Bent u goed in uw huidige werk? (Waarin dan? Hoe weet u dat?)
 • Welke taken van de huidige functie zijn relevant voor de nieuwe?
 • Wat zijn uw drie sterkste persoonlijke eigenschappen?
 • Welke zijn uw drie minst sterke (zwakke) persoonlijke eigenschappen?
 • Als er drie punten aan u bijgeslepen zouden moeten worden voor deze functie, welke zijn dat dan? (Waarom juist deze?)
 • Waarom zou de keuze juist op u moeten vallen?
 • Heeft u nog meer sollicitaties lopen? (Waar?)
 • Wat is de moeilijkste beslissing in uw leven geweest? (En wat heeft u daarvan geleerd?)
 • Wat is de moeilijkste beslissing geweest in uw huidige baan? (En wat heeft u daarvan geleerd?)
 • Wat is beroepshalve uw grootste blunder geweest? (En wat heeft u daaruit geleerd?)
 • Waarom heeft u zo kort (slechts x maanden, x jaren) bij die werkgever gewerkt?
 • Heeft u toen zelf ontslag genomen, of werd ontslag aangezegd?
 • Hoeveel verdient u nu bruto per maand (jaar)?
 • Hoeveel wilt u bruto per maand (jaar) verdienen?
 • Wat is uw opzegtermijn?
 • Wat zoekt u (allemaal) in een baan?
 • Wat voor werk zou u het liefst doen?
 • Hoe lang (hoeveel jaar) denk u bij ons te blijven werken?
 • Beschouwen uw vrienden u als ambitieus?
 • Bent u tevreden met uw loopbaan tot nog toe? (Waarom wel? Waarover niet?)
 • Waar bent u het meest trots op in uw beroepsleven (privé)?
 • Heeft u zelf een loopbaanplan ontwikkeld (voor ogen)? Hoe ziet dat er in grote lijnen uit?
 • Bent u bereid te verhuizen?
 • U lijkt mij niet zo enthousiast. Klopt dat?
 • Wat voor soort kritiek krijgt u zoal op uw werk?
 • Hoe werkt u onder druk?
 • Wat weet u (allemaal) over ons bedrijf? En over onze producten/diensten?
 • Naar wat voor soort functies solliciteert u zoal?
 • Wat zal de eerste reactie van uw huidige werkgever zijn, wanneer u ontslag neemt?
 • Hoe gaat het op dit moment met uw bedrijf (organisatie)?
 • Bent u een aanhanger van het ‘harmoniemodel’ of het ‘conflictmodel’? (Waarom kiest u juist daarvoor?)
 • Aan hoeveel mensen geeft u nu leiding?
 • Bent u analytisch? Waaruit blijkt dat?
 • Hoe brengt u meestal uw zomervakantie door? (Beschrijf dat eens.)
 • Hoe brengt u meestal uw weekends door?
 • Aan wat voor soort mensen heeft u een hekel? (Waarom juist deze mensen?)
 • Heeft u wel eens een opdracht op het werk geweigerd? (Waarom was dat?)
 • Wilt u een voorbeeld geven van een werksituatie waarin u zich moest aanpassen aan plotseling veranderende omstandigheden? (Hoe deed u dat?)
 • Wat waren uw beste vakken op de middelbare school?
 • Waar heeft u gestudeerd? Waarom juist daar?
 • Wat deed u in uw studententijd tijdens de vakanties?
 • Heeft u baantjes gehad tijdens uw studie? (Wat voor?)
 • Hoe reageerde u op de regels en de discipline in het leger?
 • Waarom werd u niet tot officier in het leger benoemd?
 • Uit wat voor ‘nest’ stamt u?
 • Heeft u veel vrienden, of slechts enkele? (Wat doen zij zoal beroepshalve?)
 • Wat doet u om in fysieke conditie te blijven?
 • Wat is op dit moment uw moeilijkste probleem?
 • Hoe denkt u over minderheidsgroepen in dit land?
 • Beschrijft u uw partner eens?
 • Wat verwacht u van deze nieuwe baan?
 • Wat vindt u van uw huidige baas?
 • Verbaasde het u dat u uitgenodigd bent voor deze procedure/dit gesprek?
 • Wat vindt u van de organisatie waar u nu werkt? Hoe wilt u deze karakteriseren?
 • Op welke werkresultaten bent u trots? En op welke niet?
 • Wat vindt u van uw baas – wat zijn zijn sterke kanten? En zijn zwakheden?
 • Hoe ziet uw baas u?
 • Welke fout zult u nooit meer maken?
 • Zijn er mensen waar u absoluut niet mee kan samenwerken? (Wat voor soort mensen is dat?)
 • Welke eigenschappen/kwaliteiten denkt u nodig te hebben voor de nieuwe functie?
 • Welke eigenschappen/kwaliteiten denkt u te bezitten voor deze functie?
 • Naar welke werkzaamheden gaat de voorkeur uit en welke werkzaamheden van deze functie zou u liever niet binnen uw takenpakket hebben?
 • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen momenteel binnen uw vakgebied?
 • Welke problemen kunt u binnen de nieuwe functie verwachten?
 • Wat zijn voor u de voor- en de nadelen van de nieuwe functie?
 • Heeft u bezwaar tegen onregelmatig werken?
 • Hoe staat u tegenover overwerken?
 • Kunt u er goed tegen weinig mensen om u heen te hebben?
 • Geeft u de voorkeur aan een breed takenpakket of houdt u zich liever gedurende langere tijd met één taak bezig?
 • Bent u meer een generalist of juist een specialist?
 • Heeft u bepaalde inkomenswensen? (Welke?)
 • Wat is de reden dat u zo lang over uw studie heeft gedaan?
 • Waarom bent u met die studie gestopt en vervolgens met die andere begonnen?
 • Waarom bent u toen van baan veranderd?
 • Hoe karakteriseert u uw opvoeding?
 • Wat vindt u van uw ouders?
 • Hoe is de relatie met uw ouders?
 • Voelt u zich nu op uw gemak? (Wat moet er gebeuren om dat te veranderen?)
 • Waarom heeft u het idee dat u in dit team past?
 • Rookt u? (Bent u van plan te stoppen?)
 • Drinkt u? (Wat? Hoeveel? Regelmatig?)
 • Hoe is het in het algemeen met uw gezondheid gesteld?
 • Wat voor werk doet uw man/vrouw/partner?
 • Is er nog iets belangrijks dat niet aan bod is gekomen in dit gesprek, en dat u mij wilt vertellen?
 • Heeft u nog vragen?
 • Heeft u bezwaar tegen een aidstest?
 • Wat bent u over drie jaar voor ons waard? (Wat kunt u dan voor ons betekenen?)
 • Wat denkt u dat uw taken (bij deze functie) zullen zijn?
 • En welke verantwoordelijkheden zult u bij deze functie krijgen, denkt u?
 • Schenkt uw huidige baan u nog (voldoende) bevrediging? Waarom niet?
 • Als het u daar zo goed bevalt, waarom wilt u dan vertrekken?
 • Wat denkt u bij ons allemaal te bereiken? (En waar baseert u dat idee op?)
 • Als u uw loopbaan over zou kunnen doen, waar zou u dan voor kiezen, en waarom juist dat?
 • Wat zijn de belangrijkste veranderingen die u in uw werkkring heeft meegemaakt?
 • Welke verandering op uw werk heeft de meeste indruk op u gemaakt? (Waarom was dat?)
 • Gedraagt u zich nu net zo als altijd, als op uw werk?
 • Wat is zo in het algemeen uw belangrijkste professionele doelstelling? (Waar wilt u heen met uw carrière?)
 • Ik schets u zo meteen een praktijkprobleem. Ik wil weten hoe u dat probleem op zou lossen.
 • Kunt u daarna zeggen hoe uw baas dat waarschijnlijk zou oplossen?
 • Wat zijn voor u de voordelen te werken voor uw huidige organisatie?
 • Wat vinden uw collega’s van u?
 • Als u opnieuw zou kunnen beginnen: welke loopbaan zou u dan voor uzelf uitstippelen?
 • Wat is, zakelijk gezien, de meest belangrijkste gebeurtenis in uw leven?
 • En wat is de belangrijkste gebeurtenis uit uw privéleven?
 • Heeft u ons bedrijf gemakkelijk kunnen vinden?
 • Heeft u veel last gehad van het verkeer?
 • Kon u de files nog ontlopen?
 • Vond u gemakkelijk een parkeerplaats?
 • Is de informatiemap nog tijdig bij u aangekomen?
 • Wilt u koffie? Thee? Of een ander drankje?
 • U bent wat oud om nog te solliciteren, vindt u niet?
 • Is deze baan eigenlijk niet te licht (te zwaar voor u?
 • U heeft wel erg lang over uw studie gedaan; hoe komt dat?
 • Uit uw curriculum is niet duidelijk wat u tussen 1989 en 1991 heeft gedaan. (Waarom is dat?)
 • Vertelt u mij eens iets over uw opleiding.
 • Met welke school/(studie)vakken had u de meeste moeite?
 • Hoe was uw reactie op het studentenleven in het algemeen?
 • Wat deed u toen in uw vrije tijd?
 • Heeft u het gevoel dat deze vrijetijdsbesteding heeft bijgedragen aan uw algemene ontwikkeling? (Waar baseert u dat op?)
 • Wat vindt u allemaal vervelend bij uw collega’s?
 • Wat vindt u allemaal vervelend aan uw baas?
 • Waarin heeft uw baas u teleurgesteld?
 • Zijn er problemen in uw organisatie? (Welke?)
 • Vindt u dat u goed wordt betaald in uw werk?
 • Leert u nog steeds bij in uw werk? (Waarom niet meer?)
 • Als inkomen geen probleem zou zijn, wilt u dan eigen baas zijn? (Waarom wel/niet?)
 • Wat waren de hoogtepunten in uw middelbareschooltijd?
 • Wat waren de dieptepunten in uw middelbareschooltijd?
 • Wat is het belangrijkste dat u in uw loopbaan heeft geleerd?
 • Wat voor werkervaringen heeft u zoal?
 • Hoe belangrijk is het voor u creatief in uw werk te moeten zijn?
 • Wat maakt iemand, volgens u, tot een uitstekend … (uw functie of beroep)?
 • Beschrijft u uw baas eens!
 • Wat voor (soort) beslissingen heeft u in uw voorlaatste baan vaak moeten nemen? (Wilt u daar voorbeelden van geven!)
 • Heeft u ooit impopulaire beslissingen moeten nemen? (Welke? Hoe ging u dat af?)
 • Wat was het aantrekkelijkste project waaraan u ooit heeft meegewerkt? (Waarom was dat zo aantrekkelijk? Wat was uw rol daarin?)
 • Hoe plant u uw activiteiten voor de volgende werkdag?
 • Hoe komt het dat u niet geslaagd bent?
 • Hebt u nog verder aan uw ontwikkeling gewerkt?
 • Heeft u nog cursussen en trainingen gevolgd? (Welke?)
 • Hoe reageert u op regels en discipline?
 • Heeft u een prettige jeugd gehad? (Waar blijkt dat uit?)
 • Wat is u het meeste bij gebleven?
 • Op wie lijkt u qua trekken, gewoonten, karakter het meest?
 • Wat doen uw broers en zusters?
 • Op welke wijze zou u als ouder anders gehandeld hebben in uw kinderjaren?
 • Wat doet u als u niet werkt? Waarom?
 • Sinds wanneer bent u met deze hobby bezig?
 • Hoeveel tijd besteedt u eraan?
 • Bent u lid van een of meer clubs? (Welke?)
 • Heeft u bestuursfuncties? (Welke? Hoe bent u gekozen? Waarom heeft u deze taken op u genomen?)
 • Welk soort tv-programma’s vindt u interessant? Waarom?
 • Wat heeft u als medewerker of als manager met dit werk bereikt?
 • Hoe houdt u als manager uw mensen op de hoogte?
 • Hoe zou u uw gezondheid willen beschrijven?
 • Bent u de laatste tijd veel afwezig geweest? (Waarom?)
 • Wanneer heeft u uw laatste medisch onderzoek gehad? (Wat waren de resultaten?)
 • Was er iets dat u zorgen gaf?
 • Heeft u de laatste jaren onder extra zware druk gestaan? (Wat waren de oorzaken? Wat gebeurde er?)
 • Hoe denkt u over de houding van de vakbonden op dit ogenblik?
 • Welke veranderingen zouden er volgens u moeten komen in de wetgeving ten aanzien van de huidige werkverhoudingen?
 • Wat is op dit moment het meest belangrijke nationale probleem? En internationaal?
 • Wat is op dit moment uw moeilijkste probleem?
 • Wat vond u de moeilijkste beslissing?
 • Heeft u wel eens gedacht over emigratie?
 • Hoe lang bent u getrouwd? Is dit uw eerste huwelijk?
 • Wilt u me iets over uw partner vertellen?
 • Wat is zijn/haar achtergrond, familie, opleiding, werk, kwaliteiten, interesses, activiteiten, ambities?
 • Wilt u me wat over uw kinderen vertellen?
 • Kunt u voldoende tijd aan uw gezin besteden?
 • Hoe is uw wederzijdse verhouding?
 • Genieten uw huisgenoten een goede gezondheid?
 • Zijn er problemen?
 • Hoe zou uw partner u beschrijven?
 • Hoe denkt hij/zij over wat u in het leven wilt bereiken?
 • Is het niet bezwaarlijk voor de ander(en) als u in verband met uw werk veel op reis moet of ’s avonds vaak weg bent?
 • Wat mist u (nog) aan capaciteiten, kennis, vaardigheden voor deze functie?
 • Hoe (goed) past deze functie in uw loopbaanplan, uw carrière?
 • Wat zal de volgende (logische) stap zijn in uw loopbaan?
 • Mogen wij (bij een volgend gesprek) uw salarisspecificatie zien?
 • Hoe staat het met uw gezondheid?
 • Wat wilt u ons vertellen over uw persoonlijke omstandigheden?
 • Waarom wilt u deze (aanmerkelijk) minder goed betalende baan zo graag?
 • Wat weet u allemaal van onze organisatie?
 • Wat weet u allemaal van deze functie?
 • Wat voor soort werk doet u het liefst?
 • Wat voor soort werk doet u het liefst, als geld geen rol speelt?
 • Welke (beroeps)prestatie heeft u de grootste bevrediging geschonken?
 • Welk verband is er tussen uw opleiding en de functie in kwestie?
 • Welk levensdoel heeft u zich gesteld?
 • Welke doelstellingen heeft u zich voor uw beroep gesteld?
 • Wat is u tijdens uw opleiding (tot …) allemaal opgevallen?
 • Wat viel u allemaal op in uw functie als …?
 • Wat zullen uw referenties over u melden, denkt u?
 • Wat doe je als een collega (ondergeschikte) dronken op het werk verschijnt?
 • Aan vrouwen: hoe heeft u de kinderoppas geregeld?
 • Waar blijkt uw interesse in de politiek uit?
 • Wat kunt u dit bedrijf allemaal bieden?
 • Beantwoordt u een vraag altijd met een wedervraag?
 • Hoe lang bent u al op zoek naar een nieuwe functie?
 • Wat bepaalt volgens u iemands succes in deze organisatie?
 • Waarom precies vindt u dit zo’n aantrekkelijke baan?
 • Hoe belangrijk is geld verdienen voor u?
 • Wat heeft u allemaal geleerd van uw laatste baan?
 • Wat vindt u (in het bijzonder) interessant aan onze producten?
 • Heeft u geld gespaard?
 • Wat voor schulden heeft u?
 • Wat doet u om in (goede lichamelijke) conditie te blijven?
 • Welke boeken leest u het liefst?
 • Heeft u plannen voor een verdere opleiding?
 • Wat voor soort mensen irriteert u in het algemeen?
 • Waarom geeft u de voorkeur aan een kleine (grote) organisatie?
 • Waaruit blijkt dat u initiatieven neemt?
 • Hoe komt het dat u zo succesvol bent in uw huidige werk?
 • Wat voor ervaringen heeft u met…?
 • Heeft u wel eens iemand ontslagen?
 • Wat houdt delegeren volgens u in?
 • Hoe beschrijft u uw relatie met uw (huidige, vorige) baas?
 • Wat voor gezondheidsproblemen heeft u de afgelopen twee jaar gehad?
 • Wat vindt u van het verloop van uw carrière?
 • Welke eigenschappen of vaardigheden heeft u om deze baan tot een succes te maken?
 • Waar blijkt uit dat u hoge eisen aan uzelf stelt?
 • Waar blijkt uit dat u verantwoordelijkheid aanvaardt?
 • Wat maakt deze functie moeilijk voor u?
 • Waarom hield u zo van die (vorige) baan?
 • Wat is de mening van uw baas, wanneer ik hem vraag naar de manier waarop u omgaat met … (klanten, collega’s, enz.)?
 • Waarom eigenlijk wilt u doorgroeien naar een leidinggevende positie?
 • Waarom, denkt u, heb ik moeite u te geloven, wanneer u zegt goed mensen te kunnen leiden?
 • Waaruit blijkt dat u ambitieus bent?
 • Denkt u niet te snel uitgekeken te zijn op deze functie?
 • Is het mogelijk dat deze baan sterk onder uw niveau ligt? (Waarom dan niet?)
 • Ik zie dat u zich hierover kwaad maakt. Waarom is dat?
 • Waarom wilt u niet over dat onderwerp spreken?
 • Waarom bent u juist ontslagen?
 • Welk voorbeeld kunt u mij geven over de manier waarop u met (klanten, collega’s, enzovoort) omging?
 • Hoe is de sfeer op de afdeling?
 • Als u uw gemiddelde werkmaand verdeelt in de vijf belangrijkste activiteiten, tot welke percentuele onderverdeling komt u dan? (Totaal is 100%)
 • Wat zijn volgens u de kritische elementen om deze (nieuwe) functie tot een succes te maken?
 • Welke activiteiten van uw huidige baan frustreren u het meest?
 • Welke mijlpalen heeft u in uw leven (op het werk) allemaal bereikt?
 • Hoe hebben uw vorige banen u voorbereid op deze nieuwe functie?
 • Wat is uw mening over uw collega’s?
 • Wat voor conflicten heeft u (wel eens) gehad met uw collega’s?
 • Met wat voor soort mensen gaat u het liefst om?
 • Wat voor soort mensen vindt u moeilijk om mee te werken?
 • Wat is uw mening over het werken in groepsverband (teamwerk)?
 • Wat probeert u in uw werk altijd te vermijden?
 • Wat maakt deze (nieuwe) baan zo aantrekkelijk voor u?
 • Hoe probeert u uw carrièredoelstellingen te bereiken?
 • Welke vaardigheden wilt u zo snel mogelijk verbeteren?
 • Waarom denkt u dit werk aan te kunnen?
 • Waarom denkt u deze baan tot een succes te kunnen maken?
 • Wat zal in deze functie allemaal nieuw voor u zijn?
 • Voor welke aspecten van deze job heeft u verdere training (opleiding, begeleiding) nodig?
 • Wat zal uw volgende carrièrestap zijn?
 • Welke twee unieke kwalificaties brengt u met zich mee voor deze functie?
 • Vindt u deze baan aantrekkelijk genoeg om tegen een lager salaris te starten?
 • Wanneer heeft u voor het laatst een aanzienlijke salarisverhoging gehad? (Inflatiecorrectie en vaste periodieke verhogingen niet meegerekend.)
 • Heeft u een voorkeur voor een staf- of een lijnfunctie?
 • Bent u bereid mee te werken aan een psychologisch onderzoek?
 • Wilt u meewerken aan een assessment center?
 • Kunnen wij een handgeschreven brief van u krijgen, ten behoeve van het grafologisch onderzoek?
 • Hoe ziet uw ideale baan eruit?
 • Bent u eerder ontslagen? (Waarom?)
 • Aan hoeveel personen geeft u direct leiding?
 • Hoe werden uw prestaties (periodiek) beoordeeld?
 • Hoe bewaakt u de discipline op uw afdeling?
 • Welke tegenslagen heeft u gehad in uw laatste werkkring?
 • Door wie of wat werden die veroorzaakt?
 • Welke promoties heeft u de afgelopen x jaar gemaakt? Wilt u deze beschrijven?
 • Leidden al deze promoties tot (aanzienlijke) salarisverbeteringen?
 • Hoe groot is het budget waarvoor u verantwoordelijk bent?
 • En hoe groot was dat in uw voorlaatste functie?
 • Welke van uw referenties mogen we bellen?
 • En wat zullen zij (een voor een) over u noemen en roemen?
 • Waarom is de vacante functie voor u interessant?
 • Wat precies trof u in onze advertentie? Wat deed u uiteindelijk solliciteren?
 • Wat wilt u daarna gaan doen? Wat is uw ambitie?
 • Vindt u onze organisatie niet te groot (te klein), ten opzichte van wat u gewend bent?
 • Bent u competitief ingesteld? (Waar blijkt dat uit?)
 • Waarom bent u de afgelopen vier jaar zo vaak van baan veranderd?
 • Hoe motiveert u in het algemeen uw medewerkers?
 • Heeft u wel eens een eigen bedrijf gehad? (Bent u wel eens eigen baas geweest?)
 • Heeft u wel eens overwogen eigen baas te worden? (Wanneer en waarom was dat?)
 • Zou u meer van uw huidige (vorige) baan hebben kunnen maken? (Welke voorbeelden kunt u hiervan geven?)
 • Bij welke gelegenheid bent u voor het laatst boos geweest op uw werk?
 • Wat voor gekke ideeën en plannen heeft u de afgelopen twee jaar gehad, op het werk? En thuis?
 • Wat kunt u ons bieden, dat een ander niet kan?
 • Wat zoekt u eigenlijk allemaal in een baan?
 • Wat is naar uw idee kenmerkend voor de functie van … (de desbetreffende baan).
 • Hoe lang zal het duren voordat u volledig bent ingewerkt? (Waarom zo lang?)
 • Wat is uw levensfilosofie?
 • Wat is zo uw filosofie over werken?
 • Wat is uw filosofie over management?
 • Als u selecteur bent, waar let u dan op bij kandidaten?
 • Welke trends ziet u allemaal in onze tak van industrie?
 • Wat is voor u de ideale werkomgeving?
 • Hoe kostenbewust bent u in uw functie? (Geeft u daar eens een voorbeeld van?)
 • Wanneer heeft u het besluit genomen uw huidige baan op te zeggen?
 • Voor mannen: Wat vindt u ervan om onder een vrouwelijke manager te werken?
 • Wat betekent succes voor u?
 • Wat voor ideeën heeft u bedacht in uw laatste werkkring? (Voorbeelden noemen!)
 • Met welke hulpmiddelen heeft u uw omzet vergroot?
 • Kunt u voorbeelden geven over uw kwaliteitsbewustzijn?
 • U bent vandaag onze gast geweest. Wat is u allemaal opgevallen?
 • U bent vandaag onze gast geweest. Welke ideeën geeft u voor de vuist weg om procedures te verbeteren?
 • Beschrijft u uw persoonlijkheid eens in vijf woorden!
 • Wat is het slechtste dat uw (vorige) baas over u zal zeggen?
 • Wat wilt u allemaal over deze functie weten?
 • Wat wilt u allemaal over onze organisatie weten?
 • Wat zijn uw doelstellingen op korte termijn?
 • En wat zijn uw doelen op lange termijn?
 • Kunt u uzelf motiveren? (Waar blijkt dat uit?)
 • Bent u een goede organisator? (Waar blijkt dat uit?)
 • Wat voor rol speelt u meestal in groepen? (Op het werk en/of in de vrije tijd?)
 • Wat heeft u allemaal geleerd van uw fouten?
 • Wat heeft u allemaal tijdens uw studie geleerd, dat u goed kunt gebruiken voor deze baan?
 • Wat is u als leidinggevende het meest opgevallen in de omgang met ondergeschikte medewerkers?
 • Wat heeft steeds de doorslag gegeven bij de carrièrestappen die u heeft gezet? (Wat was steeds voor u belangrijk?)
 • Heeft u enige ervaring met het soort werk van deze functie?
 • Wat voor mensen bewondert u?
 • Stel: u wordt opgebeld door een ontevreden klant. Wat doet u?
 • Volgt u op dit ogenblik een opleiding? (Zo ja,welke en waarom deze?)
 • Wat is de laatste cursus of training die u heeft gevolgd? (Heeft u deze met goed gevolg afgesloten?)
 • Wat vond u interessant aan de … opleiding?
 • Wat heeft u allemaal geleerd van deze … training?
 • Wat voor persoon heeft beroepshalve de grootste invloed op u uitgeoefend? (Waarom juist hij?)
 • Wat wilt u mij vertellen over uw hobby’s?
 • Weet uw werkgever dat u aan het solliciteren bent? (Hoe staat hij daar tegenover?)
 • Waarom wilt u in een voor u geheel nieuwe branche (gebied, vak) gaan werken?
 • Kan ik voorbeelden zien van uw werk?
 • Welke krant(en) leest u dagelijks?
 • Wat voor soort boeken leest u bij voorkeur?
 • Welk boek bent u nu aan het lezen? (Kunt u mij daar nog meer over vertellen?)
 • Bent u ooit werkloos geweest?
 • Heeft u ooit een (bijstands)uitkering ontvangen?
 • Hoeveel dagen bent u het afgelopen jaar ziek geweest? (Waarom zo veel dagen?)
 • Bent u wel eens in paniek geraakt? (Waarbij was dat?)
 • Waaruit blijkt dat u gezag kunt uitoefenen?
 • Heeft u wel eens een managementcursus of -training gevolgd? (Welke? Wanneer? Wat is uw mening daarover?)
 • Heeft u wel eens deelgenomen aan een langdurig management development programma bij een organisatie waar u in dienst was?
 • U komt als nogal autoritair over…
 • Neemt u vaak het initiatief? (Geeft u hiervan eens drie voorbeelden!)
 • Vindt u van uzelf dat u commercieel bent? (Waar baseert u dat op?)
 • Waar heeft u een grote hekel aan?
 • Welk beroepsperspectief ziet u voor uzelf op langere termijn?
 • Waaruit blijkt dat u goed kunt organiseren?
 • Wilt u een voorbeeld geven van een werksituatie waarin u zich plotseling moest aanpassen aan de veranderende omstandigheden.
 • Wat weet u van de filosofie (of het mission statement) van onze organisatie?
 • Wat geeft u op dit moment de grootste zorgen?
 • Wat is op dit moment persoonlijk uw moeilijkste probleem?
 • Wat hoopt u over een jaar te doen in onze organisatie? (En over twee jaar?)
 • Welke andere baan zou u willen hebben?
 • Bent u tevreden met uw loopbaan tot nog toe? (Waarom wel/niet?)
 • Zou u het, gelet op uw leeftijd, niet wat kalmer aan willen doen?
 • Hoe lang solliciteert u al?
 • Hoe ver bent u met andere sollicitaties gevorderd?
 • Wat voor interne plaatsingsmogelijkheden zijn er op uw huidige werk?
 • Hoe reageert uw baas, wanneer hij hoort dat u een andere werkkring aanvaardt?
 • Staat u op non-actief?
 • Aan hoeveel mensen geeft u nu leiding?
 • Voor welk maximum bedrag heeft u tekenbevoegdheid?
 • Vindt u dat uw opleiding aansluit bij deze functie?
 • Welke sporten beoefent u actief?
 • Wat doet u als u een opdracht krijgt, waarmee u het niet eens bent?
 • Welke invloed heeft uw diensttijd gehad op uw verdere ontwikkeling?
 • Welke omstandigheden hebben u in uw carrière gehinderd?
 • Wat voor werkzaamheden doet u met het minste plezier?
 • Welke dingen vindt u belangrijk in uw leven?
 • Welke opleidingen heeft u gevolgd zonder deze af te maken? (Waarom bent u vroegtijdig gestopt?)
 • Volgt u op dit ogenblik een cursus, training of opleiding? (Welke? Wanneer beëindigt u deze?)
 • Wat heeft u op uw werk graag willen bereiken, dat niet is gelukt?
 • Welke knelpunten ziet u in deze nieuwe baan?
 • Wat doet u allemaal om uw medewerkers gemotiveerd te houden?
 • Hoe denken uw medewerkers over u? (Hoe weet u dat?)
 • Werpt u zich bij groepsactiviteiten meestal als leider op? (Graag een voorbeeld geven!)
 • Wanneer en bij welke gelegenheid heeft u voor het laatst een toespraak (presentatie, speech, lezing) gehouden?
 • Bent u wel eens geïnterviewd voor een krant, vak)tijdschrift of andere publicatie? (Graag kopieën opsturen of voor een volgend gesprek meenemen!)
 • Heeft u wel eens een artikel gepubliceerd? (Graag kopieën opsturen of voor een volgend gesprek meenemen!)
 • Aan welke ziekte heeft u geleden, toen u een half jaar in het ziekenhuis lag?
 • Waarom denkt u dat u zo’n hoog salaris waar zult maken?
 • Hoeveel denkt u waard te zijn over vijf jaar? (Waar baseert u dat op?)
 • Welke bekende mensen bewondert u het meest? (Waarom juist hen?)
 • Op welke maandbladen bent u geabonneerd?
 • Heeft u wel eens een ww-uitkering genoten?
 • Heeft u een strafblad? (Waardoor is dat gekomen?)
 • Hoe is uw gezondheidstoestand op dit moment?
 • Zal dat bevestigd worden door een keuringsarts?
 • Mogen wij contact opnemen met uw baas om nadere inlichtingen over u in te winnen?
 • Hoe denkt u dat een gemiddelde werkdag er voor iemand in deze functie bij ons uitziet?
 • Wat, denkt u, zijn de vijf belangrijkste taken van deze nieuwe functie?
 • Waarom heeft u juist voor deze carrière gekozen?
 • Wat zorgt ervoor dat u elke dag weer gemotiveerd aan het werk gaat?
 • Hoe bepaalt u wat succes zal zijn in deze voor u nieuwe functie?
 • Waarom zou ons bedrijf zo succesvol zijn, denkt u?
 • Hoe ziet de ideale relatie eruit tussen baas en medewerker?
 • Waarom zouden we u in dienst moeten nemen, boven iemand met meer ervaring?
 • Ik zie u niet als leider (manager). Hoe komt dat, denkt u?
 • Hoe reageert u op tegenvallers op het werk?
 • Heeft u voldoende vrijheid van handelen op uw werk? (Waar blijkt dat uit?)
 • Op welke punten wilt u meer vrijheid hebben? (Waarom juist deze?)
 • Volgt u altijd de instructies van uw bazen (de directie) op? (Wanneer niet?)
 • Als u uw baas zou vervangen, wat zou u dan anders gaan doen?
 • Heeft u veel begrip voor uw collega’s? (In welke zin? Hoe?)
 • Wat doet u eigenlijk het liefst in het leven?
 • Waarom heeft u juist voor deze loopbaan gekozen? (Of heeft u daar niet zelf voor gekozen?)
 • Wat zijn uw verwachtingen over deze baan?
 • Wat vindt u goed of bijzonder aan onze organisatie?
 • Welke (twee of drie) prestaties hebben u de afgelopen jaar de meeste bevrediging geschonken? Waarom?
 • Wat voor werkomgeving spreekt u het meest aan?
 • Waarom bent u zo zenuwachtig (onzeker)?
 • Wanneer bent u zich voor dit soort werk (functies, banen) gaan interesseren?
 • Hoe ziet volgens u de ideale baas eruit?
 • Waardoor, door welke persoonlijke eigenschappen zou u zo goed in deze organisatie passen?
 • Waaruit blijkt dat u een harde werker bent?
 • Waarom denkt u dat u gemakkelijk bent in de omgang met collega’s?
 • Hoe bent u de laatste (2, 3, 5) jaar veranderd?
 • Over welke onderwerpen, die van belang zijn voor deze sollicitatie, hebben we nog niet gesproken?
 • Wat is uw energieniveau?
 • Waarom wilt u voor ons werken?
 • Bent u bereid te verhuizen? (Waarom niet?)
 • Wat heeft u allemaal geleerd van uw laatste baan (banen)?
 • Wat zijn zoal de verschillen tussen deze functie en andere functies, waar u naar heeft gesolliciteerd?
 • Zou u de baan van uw huidige baas over willen nemen? (Waarom wel/niet?)
 • Welke dingen baren u de meeste zorg?
 • Wat doet uw baas om u te motiveren?
 • Over wat voor zaken bereikt u moeilijk overeenstemming met uw baas?
 • Als u het niet eens bent met uw baas, zegt u dat dan ook?
 • Hoe reageert u als u onheus of oneerlijk wordt behandeld op uw werk?
 • Wat bent u: een leider of een volger?
 • Waarom denkt u beter te zijn dan uw collega’s?
 • Wat was de grootste teleurstelling die u in uw laatste (huidige) baan kreeg te verwerken?
 • Wat zijn op dit ogenblik de meest uitdagende activiteiten op uw werk?
 • Wat is uw grootste nachtmerrie?
 • Waarom bent u zo vaak van baan veranderd?
 • Heeft u zelf wel eens mensen geselecteerd? (Hoe ging dat?)
 • Hoe bent u de afgelopen jaren gegroeid in uw werk?
 • Waar, op welke terreinen, wilt u doorgroeien?
 • Bent u iemand van de grote lijn of de details? (Waaruit blijkt dat?)
 • Wat was uw inkomenswens ook alweer?
 • Welke persoonlijke doelen heeft u?
 • Betekent deze sollicitatie niet een stapje terug voor u?
 • Zou u zelf ook zo’n ideale baas zijn?
 • Wat vindt u belangrijker als afdelingshoofd: de medewerkers of de omzet?
 • Wat vindt u het belangrijkste in een baan?
 • Wat heeft u allemaal ‘in huis’ dat anderen niet hebben?
 • Welke economische trends verwacht u, die van invloed zijn op ons bedrijf?
 • Ziet u deze functie als een eindfunctie?
 • Heeft u bezwaar tegen een veiligheidsonderzoek/antecedentenonderzoek?
 • Wat komt u hier eigenlijk doen?
 • Als u nu van de basisschool zou afkomen, wat zou u dan gaan doen?
 • Wat is de hoofdstad van Malawi? (En soortgelijke algemene-ontwikkelingsvragen.)
 • Wanneer bent u op het idee gekomen voor de xyz-opleiding te kiezen?
 • Welke eigenschappen dient een goede … (uw beroep/functie) te bezitten?
 • Beschrijft u eens twee mijlpalen uit uw leven, een positieve en een negatieve. (Waarom beschrijft u deze als mijlpalen? Hoe heeft u deze mijlpalen beïnvloed of proberen te beïnvloeden?)
 • Wat denkt u dat uw toegevoegde waarde voor onze organisatie zal zijn?
 • Wanneer bent u tot het idee gekomen deze opleiding te gaan volgen?
 • Welke nadelen zijn er volgens u verbonden aan deze functie?
 • Waarom wilt u zo graag internationaal werken?
 • Wat heeft ons bedrijf er aan dat u zo graag in het buitenland wilt werken?
 • Wat beschouwt u zelf als uw grootste (professionele) prestatie?
 • En wat is uw grootste fiasco geweest?
 • Wat moeten wij weten over uw opleiding?
 • Wat zou er van u verwacht worden om deze baan tot een succes te maken?
 • Wat vindt u zelf van de manier waarop dit gesprek verloopt?
 • Welke activiteiten vindt u stimulerend? Waarom juist deze?
 • Waaraan wijdt u uw geringe succes?
 • Wat voor werkzaamheden denkt u hier te gaan doen?
 • Heeft u een loopbaanplan – en hoe past onze organisatie (deze baan) daarin?
 • Wat zijn, denk u, de ideale eigenschappen voor een ….. (desbetreffende beroep of functie)?
 • Waarom wilt u met zo’n algemene opleiding nu juist ….. worden?
 • Heeft u een helder beeld over deze functie? Beschrijf dat beeld eens?
 • Welke aanvullende opleiding (training, cursus) denkt u nodig te hebben om succesvol in deze baan te opereren?
 • Op grond van welke criteria heeft u onze organisatie gekozen?
 • Hoe lang bent u al op zoek naar een (nieuwe) baan?
 • Ik heb de indruk dat u minder goed past in ons bedrijf….
 • Hoe bent u aan informatie over onze organisatie gekomen?
 • Wat vindt u plezierige kanten van deze functie op korte termijn? En wat op lange termijn?
 • Hoe zal deze baan uw leven beïnvloeden?
 • Hoe gaat u om met een collega die u niet kunt vertrouwen?
 • Wat trekt u nu zo aan in de functie van ….?
 • Bent u wel eens afgewezen voor een baan? En voor een opleiding?
 • Wie is de belangrijkste persoon in ons bedrijf?
 • Hoeveel is ons aandeel op de beurs van …. vandaag waard?
 • Wat ziet u zelf als de kroon van uw carrière?
 • Wilt u t.z.t. manager worden? Wat trekt u daarin aan?
 • Als u in mijn plaats de selecteur zou zijn, welke vragen zou u dan stellen?
 • In deze baan zult u vrij veel van huis zijn. Waar levert dat voor u problemen op?
 • Als u deze baan accepteert: wat zou u dan allemaal doen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in uw vakgebied?
 • Van alle banen die u heeft gehad: welke was het meest aantrekkelijk? (Waarom?)
 • Waarom heeft u de ….. opleiding niet afgerond? Waarom bent u vroegtijdig gestopt?
 • Stel, u bent het totaal oneens met de beslissing die uw baas neemt. Wat dan?
 • Wat vindt u een redelijk salaris voor deze functie?
 • Bent u wel eens gearresteerd geweest? Waarvoor?
 • Als wij u afwijzen voor deze functie, weet u dan waarop dat is gebaseerd?
 • Wat is het u allemaal waard om deze baan tot een succes te maken?
 • Waarom heeft u juist deze opleiding/instelling (universiteit, HBO) gekozen?
 • Welke buitenschoolse activiteiten heeft u gevolgd tijdens uw middelbare school?
 • Welke niet-verplichte vakken heeft u gevolgd tijdens uw studie?
 • Hoe beoordeelt u de bedrijven waarvoor u wilt werken? Welke criteria legt u aan?
 • Welke vaktijdschriften leest u (elke maand)?
 • Welk vakbladartikel heeft op u de meeste indruk gemaakt, de afgelopen drie maanden?
 • Welk professioneel boek heeft op u de meeste indruk gemaakt?
 • Heeft u plannen een dissertatie, proefschrift te schrijven? Waarover? Waarom niet?
 • Wat zijn uw belangrijkste waarden?
 • In hoeverre komen uw waarden overeen met die van ons bedrijf?
 • Deze baan laat weinig ruimte voor vrije tijd. Hoe staat u daar tegenover?
 • Wilt u eens de toekomst schetsen van dit vakgebied? Hoe ziet u dat?
 • Bent u vaak in uw vrije tijd bezig met het werk, of is dat een geheel andere wereld voor u?
 • Wat moet iemand in huis hebben om in een grote organisatie carrière te maken, denkt u?
 • Geeft u eens aan wat u allemaal heeft geleerd in uw vorige banen. Wilt u dat per baan doen?
 • Waarom wilt u nu parttime werken, na eerdere fulltime functies? (Waarom wilt u nu fulltime werken, na eerdere parttime functies?)
 • Deze functie is een degradatie voor u….
 • Wat zijn de overeenkomsten tussen deze functie en uw huidige functie? En wat zijn de belangrijkste verschillen?
 • Beschrijft u uzelf als iemand die mensen kan enthousiasmeren, stimuleren?
 • Als eerste reactie: welk van de taken van deze nieuwe functie spreekt u het meest aan? En welke het minst?
 • Wat zijn uw kernkwaliteiten, uw talenten?
 • Beschrijf uzelf eens: wat bent meer, een taakgericht- of een sociaalgericht manager?
 • Zou u het niet liever wat kalmer aan gaan doen?
 • Wat vindt u het sterkste in ons productieproces (winkel, kantoor, etc.)?
 • Wat zal de reactie zijn van uw werkgever, wanneer bekend wordt dat u er vertrekt?
 • Wat zijn de kenmerken van een goed manager?
 • Hoe ziet uw sociale leven eruit?
 • Hoe wilt u zich de komende periode (jaar, twee jaar) verder ontwikkelen?
 • Welke levensvragen houden u bezig?
 • In welke trainingprogramma’s (opleiding, cursussen, seminars, congressen) heeft uw huidige werkgever in u geïnvesteerd?
 • Welke politieke kwesties baren u op dit moment zorgen?
 • Welke opleiding (training, cursus, etc.) gaat u binnen een half jaar volgen?
 • Hoe weet u dat zo zeker?
 • Stel, u wordt baas op deze afdeling. Wat zouden uw eerste daden zijn?
 • U zegt een harde werker te zijn: waaruit blijkt dat?
 • Welke invloed heeft u uitgeoefend in u huidige (vorige) baan?
 • Berekent u voor mij eens hoeveel zwart geld er in de economie zit.
 • Berekent u voor mij eens hoeveel water er in het IJsselmeer zit.
 • Welke ongevraagde activiteiten heeft u in uw huidige (vorige) baan ontplooid?
 • Wat voor beslissingen op het werk bent u gewend te nemen?
 • Beschouwt u uw baan als gevarieerd of routinematig? Waaruit blijkt dat?
 • Heeft u al uw vorige banen bewust gekozen, of zijn dat toevalstreffers geweest?
 • Beschrijft u ons eens in uw eigen woorden de functie waarnaar u heeft gesolliciteerd.
 • Hoe denkt u dat deze bedrijfstak zich de komende tien jaar zal ontwikkelen? Wat is uw mening?
 • Beschrijft u eens een situatie op uw werk waarin u plotseling een lastige en zware beslissing moest nemen. (Door welke overwegingen liet u zich leiden?)
 • Hoe verkoopt u als manager aan de mensen op uw afdeling een impopulair standpunt?
 • Vindt u van uzelf dat u sterk bent in het beoordelen van de prestaties van anderen (collega’s, ondergeschikten)?
 • Waarom denkt u dat u zo’n salaris waard bent?
 • Geeft u wel eens een taak op, waar u mee bezig bent?
 • Zijn er ogenblikken geweest dat u uit dit beroep (deze functie) wilde stappen? Wanneer? Waarom was dat?
 • Vertelt u eens iets negatiefs over uw huidige werkgever.
 • Voor wat voor zaken loopt u warm, raakt u begeesterd?
 • Aan mannen: zou u in verband met de zorgtaken liever niet kiezen voor een parttime functie?
 • Hoe gaat u met autoriteiten om? (Zoals bazen, overheidsdienaren, enz.)
 • Beoefent u één of meer sporten? Bent u erg competitief ingesteld, of is deelnemen voor u belangrijker dan winnen?
 • Als u in een (deze) sport tegen een veel betere tegenstander moet aantreden, verbeteren uw prestaties dan of verslechteren zij juist?
 • Als u uw vrienden in gedachten bij elkaar zet: wat hebben ze dan gemeen (behalve dat zij uw vriend zijn)?
 • Wat betekent vriendschap voor u?
 • Wat is of was een reden voor u om een vriendschap te beëindigen?
 • Hoe zullen uw vrienden u beschrijven?
 • En uw vijanden (of mensen die u niet mogen)?
 • Vindt u van uzelf dat u speciaal of uniek bent? Waarom meent u dat? Waar baseert u dat op?
 • Welke ervaringen met werkteams bezit u?
 • Uit uw cv blijkt dat u tot dusverre x functies heeft bekleed: welke hiervan vond u het aantrekkelijkst, en waarom? En welke het minst aantrekkelijk, en waarom?
 • Wat denkt u allemaal bij ons te leren?
 • Wat kunnen wij allemaal van u leren?
 • Wat heeft u allemaal geleerd tijdens uw stage?
 • Wat heeft u geleerd tijdens uw stage, maar wat u beslist niet wilt overnemen?
 • Zijn tentamenresultaten goede indicaties van iemands niveau? Waarom wel/niet?
 • Wat hadden uw laatste (twee, drie) functies met elkaar gemeen?
 • Hoe gaat u om met (drastische) veranderingen op uw werk?
 • Vertelt mij eens iets over de laatste keer dat u niet tot een besluit kon komen.
 • Bent u iemand die problemen meestal tevoren ziet aankomen? Voorbeelden graag!
 • Bent u wel eens bij een ernstig conflict op de werkplaats betrokken geweest?
 • Wilt u mij hierover voorlichten.
 • Wat moet uw (huidige, laatste) organisatie doen om meer succesvol te zijn?
 • Waar baseert u dat op? Heeft u dat ook aangekaart?
 • Moet u wel eens een vergadering van uw werk ’s avond of in het weekend bijwonen? Hoe staat u daar tegenover?
 • Waarom wilt u uw baan nu al/nu pas opzeggen?
 • Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van uw baas?
 • Wat zijn uw salariswensen en wat staat bovenaan uw lijst van secundaire arbeidsvoorwaarden?
 • Als er één taak of verantwoordelijkheid is waarvan u in uw huidige functie afscheid zou willen nemen, welke is dat dan? (En waarom juist deze?)
 • Hoe denkt u als academicus overeind te blijven in een omgeving met MBO’ers?
 • Hoe denkt u als MBO’er overeind te blijven in een omgeving met academici?
 • Stel, uw baas draagt u een taak op waarvan uw weet dat deze niet strookt met de belangen van de werkgever. Wat doet u?
 • Stel, de door uw baas opgedragen taak is ethisch niet verantwoord. Wat doet u?
 • Tijdens een periodiek beoordelingsgesprek levert uw baas onterechte kritiek op u. Hoe reageert u hierop?
 • Ik heb uitgebreid over ons bedrijf/de functie verteld. Wat is het interessantste dat u heeft gehoord?
 • Ik heb uitgebreid over ons bedrijf/de functie verteld. Wat spreekt u niet of nauwelijks hierin aan?
 • Hoe zijn wij anders dan onze concurrenten, voor zover u weet?
 • Wanneer kunt u in dienst treden?
 • Waarover zouden we meer van u moeten weten (wat nog niet is besproken)?
 • Het lijkt mij dat u buitengewoon veel tijd steekt in uw hobby…
De Psychologische Probleemoplossers

Website door Goforit

To Top