Telefoon 020-6450292 | 06-21172494
Home Baken 10, 1186 DC Amstelveen

Maak kennis via gratis E-book

In dit e-book (pdf) maakt u kennis met het onderdeel Probleemoplossing. U leert hiermee scherper problemen te analyseren en doeltreffend op te lossen. Deze kleine gids voor kritisch denken zet je aan het denken. Hoe hard moeten bewijzen zijn, of wilt u dat deze zijn? Zijn alternatieve hypothesen mogelijk? Kun je het onderzoeksobject (probleem) vergelijken met wat in het verleden is gebeurd, of op een andere plaats? Kun je gebeurtenissen met elkaar vergelijken?


Neem contact met ons op via de 'contact button' (bovenaan rechts) en we sturen u prompt het e-book toe.

De Psychologische Probleemoplossers

Website door Goforit

To Top