Telefoon 020-6450292 | 06-21172494
Home Baken 10, 1186 DC Amstelveen

Emotionele Intelligentie

U spreekt uw werknemer aan op zijn onlangs gemaakte fout; die reageert met een huilbui. Uw teamleden hebben een meningsverschil; helaas leidt uw poging de discussie in goede banen te leiden tot een ruzie. Wat is er gebeurd? Wat heeft u ‘fout’ gedaan? En - het belangrijkste - hoe kunt u het ‘goed’ doen?

Het is van belang op de werkvloer - en daarbuiten! - om te kunnen gaan met emoties van jezelf en anderen. Immers, om effectief te functioneren moet je met anderen overweg kunnen. In dit kader is de term ‘Emotionele Intelligentie’, ook wel EQ genoemd, geïntroduceerd. Wij definiëren EQ als het kennen, herkennen en hanteren van eigen en andermans emoties. Deze vormen, vaak zonder dat we dat zelf beseffen, de basis van ons handelen. Een hoog EQ kan leiden tot effectievere manager-medewerker interactie. Denk bijvoorbeeld aan een beroep doen op iemands trots, het wij-versus-zij gevoel scheppen en het afschilderen van een grote uitdaging. Waar sommige mensen een ‘EQ talent’ hebben, ligt voor anderen de oplossing in het ontwikkelen hiervan via training.

Voor wie bestemd?

Deze training is met name geschikt voor:

  • leidinggevenden die meer tools willen hebben om de omgang met bijvoorbeeld collega‘s of klanten te verbeteren
  • accountmanagers die willen weten hoe ze om moeten gaan met (schijnbaar) onbenaderbare klanten
  • mensen die in een team werken
  • en ieder ander die in de werksituatie te maken krijgt met ‘lastige’ emoties.

Werkwijze

In deze training zetten we de eerste schreden op het gebied van emotionele intelligentie. Naast de theoretische principes zal veel tijd besteed worden aan het doen van rollenspelen. Zo analyseren we uw huidige communicatiestijl en oefent u met door ons aangereikte handvatten. U kunt de programmaonderdelen hier bekijken. U leert de invloed van emoties in werksituaties herkennen en u krijgt handvatten voor het effectief hanteren ervan. Het resultaat is dat u extra vaardigheden bezit die waardevol zijn bij zeer uiteenlopende gesprekken (onderhandelings- en beoordelingsgesprekken, teamoverleg, presentaties etc.) De training wordt zowel op individuele- als groepsbasis gegeven, en duurt 4 uur.

Tarieven en locatie

€529 (individueel), €389 (per persoon, groepsbasis), excl. 21% btw.

Bij de prijs zijn inbegrepen:

  • Handboek EQ
  • Koffie en thee
  • Telefonisch nabespreken

Uitgangspunt is dat de training ten kantore van Psycom plaatsvindt. Indien hiervan wordt afgeweken zullen reiskosten en -tijden in rekening worden gebracht, alsmede eventuele locatiehuur doorberekend.

De Psychologische Probleemoplossers

Website door Goforit

To Top