Telefoon 020-6450292 | 06-21172494
Home Baken 10, 1186 DC Amstelveen

TACT EN DIPLOMATIE

Dè workshop gebaseerd op het boek Listig in lastige situaties < Klik hier voor data en kosten.

EN DAN BENT U HET GRONDIG ONEENS …


Managers weten, beter dan wie ook, dat mensen het vaak (hartstochtelijk) met elkaar oneens kunnen zijn. Discussies lopen hoog op en conflicten worden persoonlijk uitgevochten. Maar hoe doorbreekt u deze patstellingen? Hoe gaat u om met tactloze, ongezouten en botte communicatie? Niet met emotionaliteit en slechts heel zelden met spontane of primaire reacties. En toch is dit laatste voor vele professionals een ‘natuurlijke’ manier van reageren …

CRËEER OPENINGEN BIJ PATSTELLINGEN EN ONMOGELIJKE GESPREKKEN
Door tact en diplomatie in te zetten, creëert u openingen, daar waar dit anders niet mogelijk lijkt. U slaagt erin onderhandelingen gunstig te beïnvloeden en conflicten te beëindigen. En hoewel tactvol en diplomatisch optreden u geen cent extra kost, betekent dit vaak het verschil tussen slagen en falen. U bereikt resultaten, daar waar dat anders onmogelijk lijkt. De denkmodus ‘tact- en diplomatie’ is de smeerolie om lastige (zakelijke) gesprekken behendig vlot te trekken.


WAT KUNT U LEREN
In deze workshop leert u:

◆ hoe u uw mindset shift van bot naar gewiekst, van emotioneel naar rationeel, van primair naar secundair;

◆ hoe u diplomatisch taalgebruik toepast in uw dagelijkse
communicatie en hoe u zich positief weet uit te drukken (ook bij moeilijke gesprekken);

◆ hoe u de belangrijkste do’s & don’ts van diplomatisch communiceren effectief toepast;

◆ welke competenties u als tacticus en diplomaat bij voorkeur bezit en hoe u deze kunt verbeteren;

◆ hoe u zich verweert tegen keiharde onderhandelaars;

◆ hoe u technieken als ‘deelgenoot’ of ‘neutrale derde’ inzet bij twee (strijdende) partijen of conflictsituaties.
Want diplomatie is steeds te verkiezen boven oorlog, tact boven botheid. Er zomaar iets uitflappen, op of buiten het werk, is zelden verstandig, of u nu gelijk heeft of niet. En zelfs al weet u dat u gelijk hebt, de ander daarvan te overtuigen, is vaak een hele klus. Met een portie tact en de inzet van diplomatische middelen, slijpt u de scherpe kanten weg en neemt u mensen mee in uw verhaal. Dit leidt tot de beoogde – duurzame – resultaten.

AANPAK VAN DEZE UNIEKE WERKSESSIE
Voorafgaand aan deze training, krijgt u de TDQ-test (tact- en diplomatie-test), die peilt naar uw persoonlijke communicatiestijl. Deze test - waarbij u ziet wat u moeilijk vindt aan tact en diplomatie – dient als basis voor uw persoonlijke actieplan tijdens deze training. Tijdens de dag oefent u zowel schriftelijk als mondeling. Want dit is een échte doe-workshop waarbij u samen met een professionele acteur cases naspeelt en inoefent. Dit alles in een veilige omgeving.

De Psychologische Probleemoplossers

Website door Goforit

To Top