Telefoon 020-6450292 | 06-21172494
Home Baken 10, 1186 DC Amstelveen

Managementcase als testcase

Op zoek naar een baan als manager zult u ze ongetwijfeld tegenkomen: management - of businesscases. Testbureaus zien graag hoe u het er 'in de praktijk' van afbrengt. Talloze opdrachten zijn er, waarin u analyses moet loslaten op allerhande fictieve zaken. En die analyses moet u, schriftelijk en/of mondeling, presenteren. Om daarna vaak uzelf staande te houden in een pittige discussie. Is dit alles een goede reden om het bijltje er maar bij neer te leggen en te solliciteren naar een functie als ijscoman? Welnee! Met een gedegen voorbereiding komt u ver.

Voorbeeldcase: Greatcare

De Amerikaanse commerciële ‘health care’ organisatie Greatcare (genoteerd op de NASDAQ effectenbeurs) is voornemens in de middelgrote Nederlandse plaats Appelveen (100.000 inwoners) vijf verzorgingshuizen over te nemen, eigendom van drie aparte stichtingen.

Uit een voorlopig onderzoek van Greatcare is gebleken dat overname op termijn profitabel kan zijn. Echter, het ziet er vooralsnog naar uit dat winstgevendheid pas gerealiseerd zal kunnen worden nadat efficiencyverbeteringen zijn doorgevoerd.

U bent een extern adviseur, en door de kersverse organisatie Greatcare Nederland b.v. ingehuurd om hen te adviseren over de toekomstige winstgevendheid van de aankoop van de drie huizen, die binnenkort zal worden geëffectueerd. Uw advies moet leiden tot een vergrote winstgevendheid. Uit uw zeer voorlopige schatting is gebleken dat één van de huizen moet sluiten.

U zult zo dadelijk een presentatie moeten houden voor de Nederlandse directie. Hierin geeft u aan welk van de drie stichtingen opgeheven moet worden. De onderbouwing van uw argumenten zal hierbij van zeer groot belang zijn.

Voor deze case ontvangt u de volgende stukken:

 • Brochure Greatcare huizen
 • Jaarverslag De Beukenhof, 2010
 • Jaarverslag Zorgcentra Avondrust, 2010
 • Jaarverslag Stichting Bejaardenzorg Appelveen, 2010

Oplossingstips voor managementcases

 • Er bestaan veel Engelstalige cases. Bent u erop voorbereid? Schaaf, nu het nog kan, uw Engels bij. (Onderschat dit niet!)
 • Men geeft altijd te weinig informatie om een gedegen beslissing te kunnen nemen. Durft u toch de knoop door te hakken en er voor te gaan staan?
 • In de geboden informatie worden de financiële gegevens prominent gepresenteerd. Met een beetje pech krijgt u ook nog een rekenmachine erbij. Trapt u in de valkuil en slaat u hard aan het rekenen, of bepaalt u zelf welke aspecten het zwaarst wegen?
 • Vaak ontvangt u nieuwe informatie nadat u uw plan heeft gepresenteerd. Bent u flexibel en creatief genoeg om deze gegevens binnen uw advies in te passen?
 • Erken dat er argumenten tegen uw voorstel pleiten en benoem deze.
 • SMART, de 5 P's, Boston Matrix, Prince-2, Servqual (gap-analysis), Six Sigma, Zeven S-Model, PESTLE en SWOT, kent u ze nog? Ze komen goed van pas wanneer u een business case voorgeschoteld krijgt. U blijft een systematisch en analytisch denker, die zijn theorie kent.
 • Denk helder, schrijf helder, presenteer helder. Geen wollig taalgebruik.
 • Wees optimistisch in woord en daad.


Maak een afspraak met ons om deze of een andere (we hebben er vele) managementcase te oefenen!

De Psychologische Probleemoplossers

Website door Goforit

To Top